صمیمیت

تنها عامل بدون قید و شرط برای حرکت به سمت جلو و گرفتن دستی

که حتی آشنا نیست ! 

/ 3 نظر / 17 بازدید
natynatalia

Like[عینک]

کوتلاس

آدم فقط با خودش میتونه صمیمی باشه و بس...

یوسف نیا

سلام. متن زیباییه. دقیقا همینطوره و صمیمیت کولاک میکنه تنها مشکل بزرگ اینجاست که بسیاری از آدمها ظرفیت صمیمیت رو ندارن و گاهی این واژه زیبا رو با لودگی و جلف بازی اشتباه می گیرن. ممنونم