مادرم ...
فاصله دورت نمی کند ...
بیا دوباره واسطه شو ، میانداری کن با من و روزگار !
بگو دست از سرم بردارد و پای از گلویم برکشد!
بیا مادر ... می دانم نمی مانی !

/ 1 نظر / 25 بازدید
سیروس

دعای مادر دواست ذکرش شفاست وعشقش بلا گردون ماست