خدایا !

من و این همه ستایش خورشید

من و این همه نیایش مهتاب

تو کجایی؟

که چنین بهانه ات را می گیرم ...

سراغی بگیر از من !

... که من پس از تو دستم به دامنی بند نیست .

پلکم بسته دری است که تو بگشایی

رخصتی ، مرحمتی و فرصتی

مرحمت کن عشق را نزد دلم !

/ 2 نظر / 26 بازدید
کوتلاس

سلام... سال نو مبارک ایشالا بهترین سال رو داشته باشی در پناه خدای بزرگ و مهربون

kikdown

slm mn bayad bahatonnnn harf bezanmmmmm